JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
17,20,00,00,07,20,00,07,23,67,20,0
20,03,60,00,00,00,00,00,00,07,20,0
33,60,00,010,80,00,00,00,00,032,43,6
43,63,60,07,20,00,00,018,00,00,03,6
53,60,00,014,40,00,00,00,00,03,63,6
63,60,03,60,00,00,00,00,00,00,00,0
70,00,03,60,00,00,00,00,00,010,83,6
83,60,03,60,00,00,00,07,20,00,00,0
90,00,03,60,00,00,00,03,60,00,00,0
103,60,03,60,03,63,60,032,40,00,00,0
113,63,63,60,00,010,210,868,30,00,03,6
123,63,67,20,00,00,00,07,20,00,07,2
130,00,03,60,00,07,20,03,60,00,03,6
140,03,60,00,00,03,60,010,80,00,00,0
153,60,00,00,00,03,60,010,83,60,03,6
163,67,20,00,00,018,00,00,039,60,00,0
173,60,00,00,00,010,80,07,20,00,00,0
183,60,00,00,00,00,07,23,63,63,60,0
193,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
203,60,03,60,00,00,00,010,83,63,60,0
213,63,63,60,00,03,60,00,039,63,6
220,03,67,20,00,046,80,00,018,03,6
233,60,00,03,60,00,00,00,00,07,2
2414,40,00,03,60,00,00,021,67,23,6
253,60,00,03,60,00,00,021,63,67,2
260,00,03,63,63,60,00,03,60,03,6
273,60,03,67,20,00,00,010,80,07,2
287,20,00,03,614,40,010,83,60,00,0
297,20,00,00,00,00,00,03,60,0
303,60,010,80,00,00,07,23,63,6
313,60,00,00,03,63,6